Υπηρεσίες

Η εταιρία μας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σχεδιασμού, διαχείρισης και κατασκευής έργων με γνώμονα την ορθή εκμετάλλευση πόρων και ενέργειας.

Οι υπηρεσίες μας είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε έργου, με στόχο να εφαρμόζονται νέες καινοτόμες λύσεις σε συνδυασμό με την εμπειρία και τεχνογνωσία μας.

Ειδικευόμαστε στην υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων και επενδύσεων, έχοντας ως σύμμαχο πρωτοπόρες τεχνολογίες στους τομείς διαχείρισης ενέργειας και φυσικών πόρων.


Οι υπηρεσίες μας

Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών συστημάτων βελτιστοποίησης τάσης powerPerfector

Περισσότερα ...

Μελέτη και υλοποίηση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων μέσω των καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών της Enevo.

Περισσότερα ...

Σχεδιασμός και κατασκευή κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με ιδιαίτερο προσανατολισμό την στην εξοικονόμηση ενέργειας (συστήματα ενεργειακών μετρήσεων, Φωτισμός LED, αυτοματισμοί λεβητοστασίων, βελτιώσεις λειτουργίας κλιματισμού σε κτήρια τριτογενούς τομέα).

Μελέτη και κατασκευή ενεργειακών έργων με την εφαρμογή ήπιων μορφών ενέργειας (παραγωγή ενέργειας από φ/β πλαίσια & ανεμογεννήτριες), παρέχοντας μία πλήρη γκάμα λύσεων που μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα των κτηρίων και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σχεδιασμός και υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων για τη διαχείριση υγρών λυμάτων. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη μονάδων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων WehoPuts, του οίκου Uponor Φινλανδίας.

Περισσότερα ...