Εταιρικό προφίλ

Η EcoMechanica ιδρύθηκε από μηχανικούς με όραμα τον εκσυγχρονισμό στον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης ενεργειακών και περιβαλλοντικών έργων, έχοντας ως βασική προϋπόθεση την ορθή εκμετάλλευση πόρων και ενέργειας.

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα της υλοποίησης ενεργειακών και περιβαλλοντικών έργων και επενδύσεων, αναλαμβάνοντας την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε ιδιωτικά και δημόσια έργα, καθώς και την προσφορά καινοτόμων προϊόντων και λύσεων.

Η ΕcoMechanica έχει υλοποιήσει πλήθος μελετών, τεχνικών έργων και εφαρμογών, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που συμβάλουν ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Κεφαλαιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την προστιθέμενη αξία της EcoMechanica στον ενεργειακό και περιβαλλοντολογικό τομέα, η ομάδα μηχανικών και συνεργατών της εταιρίας μας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς διαχείρισης ενέργειας και φυσικών πόρων, διαθέτοντας καινοτόμες εφαρμογές εμπορικών οίκων του εξωτερικού.

Ως επίσημοι συνεργάτες της powerPerfector Αγγλίας, της Enevo και Uponor Φινλανδίας, διαθέτουμε μία πλήρη γκάμα προϊόντων, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, διαχείρισης έργων και υψηλή επιπέδου τεχνική υποστήριξη.